Accessibility statement

ליצחק ברבי – מהנדסים ויועצים בע”מ חשיבות רבה בהנגשת השירות הניתן על ידה לבעלי מוגבלויות תוך שמירה על כבודם ושילובם בחברה בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו.

האתר נבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב W3C’s Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA . במסגרת הנגשת האתר הקפדנו על שפה פשוטה וברורה, יכולת תפעול פשוטה, נוחות לגלישת מקלדת, נגישות לתוכנה לקריאת מסך (גלישה באתר באמצעות מקלדת )בנוסף לעכבר, וזאת על מנת לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות יחסית.

נגישות פיזית:

עובדי החברה העוסקים במתן שירות ללקוחותיה עוברים הדרכות במסגרתן מקבלים כלים מעשיים למתן שירות נגיש. עובדי החברה מעניקים סיוע במילוי טפסים, ניתן פטור מהמתנה בתור ועוד. אדם עם מוגבלות ראיה, רשאי להיכנס למשרדי החברה מלווה בחיית שירות ובנוסף רשאי לתאם ליווי עם רכזת הנגישות של חברתנו.

משרדי החברה – הלילך 5, רמת פולג, נתניה

מידע נגיש:

מערכת ניתוב שיחות הטלפון נגישה והמידע הוקלט בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע. בנוסף, ניתן ליצור קשר עם החברה בכל אחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות פנייה לדואר אלקטרוני: office@barrabi.com וציון פרטי הפונה למענה חוזר.
באמצעות פקס שמספרו 09-8343168
טופס “צור קשר” באתר האינטרנט

לבקשת אדם עם מוגבלות, אנו נמסור מידע באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות. המידע יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות באמצעות התאמת נגישות המתאימה למוגבלותו.

רכזת נגישות ופניה בנושא נגישות:
טלפון: 09-8340665, דוא”ל: office@barrabi.com, כתובת למשלוח: הלילך 5, רמת פולג, נתניה.

אם במהלך ביקור במשרדי החברה, או במסגרת גלישה באתר שלנו נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של אבני דרך  עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

הצהרה זו עודכנה בתאריך: 02.03.2023

× מה תרצו לברר?
Skip to content