מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר הבית של חברת יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ (להלן: "החברה").
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתכם לקרוא אותם בקפידה ולהסכים לתוכנם.
חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ו/או למכור פריט מפרטי המידע, התוכן ו/או השירותים שמקורם באתר זה.
אין באמור בדפי האתר משום הצעה, שידול או יעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם, אלא המלצה בלבד.
מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם ו/או שעלול להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מהמידע ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולה על פיו ו/או כתוצאה מהפניה ו/או ההתקשרות עם בעלי המקצוע אליהם הופנה דרך האתר והשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
פניה בלשון זכר או נקבה באתר ומתייחסת באופן שווה לבני המין השונים.
כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר, לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, קוד המקור, הטקסטים, התאורים, המאמרים, עיצוב האתר, הקבצים הגרפים, התמונות וכל חומר אחר הכלולים בו, שמורים לחברה ולפיכך אין לעשות כל שימוש בנתונים המופיעים באתר.
אין למשתמש כל אישור לעשות שימוש באתר באופן מסחרי.
מודגש בזאת שהאתר מספק ייעוץ ראשוני ועקרוני בלבד ללא תכנון דקדקני והתאמה למבנה. ולפיכך יש להיוועץ במתקין מומחה לפני ביצוע רכישה.
האחריות הבלעדית להקלדת הנתונים הינה על המשתמש וידוע למשתמש שמדובר בהקלדת נתונים אישיים בלבד ותוצאות החישוב הינם פונקציה של הקלדת נתונים נכונים ובמקרה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה שומרת על זכותה להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף ללא כל הודעה מוקדמת.
המידע המופיע באתר נועד להרחיב את ידיעותיו של המשתמש ואינו בגדר עצה מקצועית, אלא ראשוני ועקרוני. המידע באתר ניתן כמות שהוא וללא אחריות החברה מכל מין וסוג שהוא.
השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש כי לא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בעליהן וכי כל שימוש באתר תעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש והוא בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות

× מה תרצו לברר?
דילוג לתוכן